Artikel NoordZ: Meer werkgeluk in de zorg door één platform

Gaaf nieuws! In de september editie van NoordZ over Zorg, Life Sciences & Health is een artikel gepubliceerd over onze oplossingen in de zorg. In het artikel vertellen Chris en Brian over de innovatieve Salesforce oplossingen die CBEE Remarkable zorgorganisaties biedt voor meer efficiëntie en werkgeluk.

Banner

„Dit kan toch ook anders”, vraagt Chris Boonstra, eigenaar van CBEE Remarkable Groningen zich in 2018 af, als hij in de privésfeer met grote regelmaat over de drempel van het ziekenhuis stapt. Tot zijn verbazing moet hij bij verschillende loketten zijn gegevens opnieuw laten registreren. Als bedrijfskundige ziet hij dat de digitalisering en optimalisering van de zorglogistieke processen nog wel een helpende hand kan gebruiken.

Als Salesforce-partner implementeert CBEE Remarkable slimme oplossingen om bedrijven efficiënter te laten werken, wat bijdraagt aan verhoogd werkgeluk binnen organisaties. Door zijn persoonlijke ervaringen ziet de ondernemer dat er binnen de zorgbranche nog veel ruimte is voor verbetering. De digitalisering in de zorg staat nog steeds op een te laag pitje, zegt Boonstra. „Met simpele oplossingen valt meer efficiëntie en inzicht te behalen binnen de processen. Het is zinvol om daarin te investeren, maar de besluitvorming hierover binnen de zorg is regelmatig te traag.”

Uitdagingen in zorgadministratie

Sindsdien richt hij zich met zijn bedrijf ook op het digitaliseren van de zorgorganisaties binnen Life Sciences en verzorg- en verpleeghuizen. Het personeel is een derde van de werktijd kwijt aan administratie, ziet de ondernemer tijdens de analyse van de werkprocessen. Werknemers voeren hun taken uit binnen diverse systemen, wat leidt tot een toename in complexiteit en inefficiëntie. „Een hoop tijd gaat verloren en het verstoort de interne communicatie. Fouten worden hierdoor gemakkelijker gemaakt”, schetst Boonstra.

Uniformiteit in data zorgt voor minimalisatie van fouten

Integrale aanpak

„Het is inmiddels bekend dat we in 2040 te weinig handen aan het bed hebben. Niet alleen door de toenemende zorgvraag en de vergrijzing, maar ook door inefficiëntie in de ondersteunende processen. ”, zegt Boonstra. Dat blijkt ook uit de visie van het gezondheidsstelsel dat begin dit jaar door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgebracht. Daarin wordt geadviseerd de losse trajecten en initiatieven onder te brengen in een meer integrale aanpak. Dat is precies waar CBEE Remarkable sinds 2019 op inzet”, vult Brian Kuiper (Salesforce Consultant) Boonstra aan.

Salesforce verbindt

“De processen en medewerkers worden verbonden op één platform, waardoor zorgorganisaties vanuit één systeem werken. Het vervangen van de niet-gekoppelde systemen helpt de organisatie om de vorming van datasilo’s te voorkomen,” legt Kuiper uit. De teams opereren niet meer los van elkaar maar er wordt centraal gecommuniceerd. De innovatieve Salesforce oplossingen zijn specifiek ontworpen om de bedrijfsprocessen te stroomlijnen. „Door de tijdsbesparing krijgen de medewerkers weer tijd voor wat ze echt willen doen. Het verlenen van zorg”, zegt Boonstra.

Centraal gegevensbeheer

Iedereen werkt in het centraal platform met dezelfde gegevens, terwijl de zichtbaarheid van deze gegevens ook goed kan worden afgeschermd. „De efficiëntie neemt aanmerkelijk toe, er is minder kans op het maken van fouten”, zegt Boonstra. Alle data worden opgeslagen op één platform, waardoor er weer extra voordelen ontstaan: Van vloeiende gegevensuitwisseling tussen afdelingen tot snellere rapportages en besluitvorming voor het management, alles komt samen binnen Salesforce.

Een 360 graden beeld

Zorgprofessionals zijn hierdoor minder tijd kwijt aan administratie en worden effectiever ingezet. „Waarbij ze direct een 360 graden beeld hebben van de patiënt”, legt Boonstra uit. Het geeft patiënten vertrouwen wanneer de betrokken zorgverleners volledig op de hoogte zijn van hun situatie en de actuele status van hun behandeling. Vanuit één scherm is complete en relevante patiëntinformatie direct zichtbaar. En doordat alle gegevens centraal zijn opgeslagen, krijg je niet alleen een compleet overzicht, maar ook optimale protocollen en rapportages.

‘Technologie en digitalisering zijn de ruggengraat van de zorg van de toekomst.’ benadrukt Boonstra. “Als je als zorgorganisatie nu niet investeert, wordt je binnenkort door de vergrijzing en stijgende werkdruk tot handelen gedwongen.” Een sterke infrastructuur draagt niet alleen bij aan een efficiëntere werkwijze, maar verhoogt ook het werkplezier van medewerkers binnen de organisatie. Kortom, door te investeren in technologie verbeter je niet alleen de ervaring van de patiënt en het inzicht van het management, maar bovenal het werkgeluk van de zorgmedewerker.

Dit artikel is gepubliceerd in NoordZ, te bekijken via deze link 

Ontdek hoe jouw klantenservice kan groeien met Service Cloud

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer je op onze nieuwsbrief

Inschrijven
close-link